Velkommen til Working Spirits hjemmeside.
Lige nu – i tider med kriser, opbrud og forandringer hvor alt er i spil, bliver det særligt vigtigt at kunne holde fast i sig selv, vælge og handle i overensstemmelse med egne ressourcer og værdier.

Jeg tilbyder:
• Samtale- og Psykoterapi
• Erhvervspsykologisk vejledning
• Sparring og coaching
• Psykospirituel vejledning
• Workshops, kurser og foredrag

Ved at klarlægge de dybereliggende årsager bag symptomerne kan du transformere traumatiske og uhensigtsmæssige oplevelser til livserfaringer, hvorfra du kan uddrage ressourcerne, som sætter dig i stand til aktivt at vælge, hvordan du fremover vil skabe et liv med mere livsglæde og mening.
I processen har vi fokus på integritet, personligt ansvar, nærvær og ligeværdig dialog.
Jeg håber, du her finder inspiration og hjælp til at fortsætte din personlige vej på en ny og livgivende måde.
Mange hilsener
Susanne Lynge Riber