Tilbage til forsiden
 
 

Hvorfor terapi?

Hvordan terapi?

 
     
 

Psykoterapi
Et hvert menneske har en indre visdom, som bærer sandheden og svarene på eksistentielle spørgsmål for lige præcis det menneske. Det er således dig, der er eksperten i dit eget liv.

Desværre er vi oftest så fokuseret på at udleve vores personligheds dramaer, at vi bliver fanget i vores følelser og tanker, og derved fjerner vi os fra vores indre visdom. Vi bruger meget tid og energi på at fokusere på at ændre det, vi eller andre har set som vores fejl og mangler og erstatte dem med noget andet, som anses for mere positivt eller hensigtsmæssigt.
Vi overdøver så at sige den indre stemme og søger svar uden for os selv i stedet for at tappe af vores egen indre viden.

Jeg vil tilbyde dig mulighed for at gøre en anden erfaring.

Døren ind til dig selv er dine følelser og tanker.
Dét, der er væsentligt, er at erfare, hvorledes de påvirker dit daglige liv, og hvordan du her og nu kan vælge at forholde dig anderledes til dem og derved ændre dit liv i en retning, der giver dig dybere tilfredsstillelse og glæde.

For at blive i stand til at sætte dig ud over de begrænsninger, du har sat for dig selv, må du lære at rumme og acceptere de følelser, tankeformer og beslutninger der ligger bag dem.

Du kan blive bevidst om, hvordan følelser, krop og tanker arbejder sammen og skaber vanemønstre og reaktioner, som ubevidst styrer dig.
Du vil få en forståelse af dig selv og dine reaktionsmønstre og begynde at blive bevidst om de tankeformer, der ligger bagved.
Når du således begynder at gøre det ubevidste bevist, og er parat til at give slip på de bagvedliggende tankeformer, skaber du mulighed for at tage ansvar for at vælge at handle på en bevidst og mere hensigtsmæssig måde i stedet for at reagere ubevidst på gamle mønstre.

Du vil opdage, at når du begynder at rumme dine såkaldte fejl og mangler, kan de vise sig at være positive redskaber, som vil hjælpe dig med at komme i forbindelse med og genkende dine ofte oversete og glemte ressourcer. Herved kan du begynde at udfolde og leve dit sande potentiale og (gen)opdage, hvem du dybest set er.
Du vil blive i stand til at finde din indre styrke i svære situationer.

Dét, vi således sætter fokus på, er ikke at fjerne det, du dømmer som negativt, men at du får en oplevelse af, at det bliver lettere at give accept til at rumme og være med alt det, der er. Ved således at erkende, hvordan det virkelig står til, kan du give dig selv nye muligheder for at forholde dig anderledes til livet og vælge at handle på en ny måde.

 
     

 

Working Spirit - Engbovej 90, 2610 Rødovre - Tel: 26814945 - Mail: slr@workingspirit.dk