Tilbage til forsiden
 
 
 
     
 

Psykoterapi – gennem oplevelser af tidligere liv

Hvad er Multi InkarnationsTerapi?
Med udgangspunkt i nutiden - din oplevelse af dit indre og ydre liv her og nu - føres du tilbage til tidligere liv eller episoder i dette liv - for at genopleve følelser og oplevelser, som kroppen og underbevidstheden husker, men som dagsbevidstheden har glemt/fortrængt.

Herigennem får du mulighed for at opleve de dramaer, din personlighed dagligt udspiller og blive opmærksom på, hvorfor du føler, tænker og handler som du gør. Ved at arbejde med krop, følelser og tanker hjælper MIT dig til at gøre det ubevidste bevidst og gennem denne spirituelle erkendelse blive i stand til at tage ansvar for dig selv og gennemskue dine personlige melodramaer.

Det, vi således sætter focus på, er ikke at fjerne det, du dømmer som negativt, men at du får en oplevelse af, at det bliver lettere at give accept til at rumme og være med alt dét, der er. Ved således at erkende, hvordan det virkelig står til, kan du give dig selv nye muligheder for at forholde dig anderledes til livet og vælge at handle på en ny måde.

Multi Inkarnationsterapi (MIT) er en psykoterapeutisk retning, der er en videreudvikling af den transpersonelle gren af psykologien, grundlagt og beskrevet som del af psykologien i begyndelsen af 1970’erne.

Transpersonel Psykologi (TP) er en helhedspsykologi som tager udgangspunkt i, at mennesket er et komplekst væsen med grænseløs bevidsthed, som er meget mere end krop, følelser og tanker. Det betyder at vi HAR vores krop, følelser og tanker - vi ER ikke kun vores krop, følelser og tanker.

Af andre teknikker der arbejder med baggrund i Transpersonel Psykologi kan nævnes: DEVA-vejledning , Rebirthing , og anden regressionsterapi m.m.

 
     

 

Working Spirit - Engbovej 90, 2610 Rødovre - Tel: 26814945 - Mail: slr@workingspirit.dk