Tilbage til forsiden
 
 
 
Personlig UdviklingErhvervslivet
     
 

ERHVERV
Erhvervslivet og samfundet er i konstant bevægelse og ændrer sig hele tiden og kræver, at både individet og den enkelte virksomhed/institution kan handle konstruktivt på eventuelle kriser og udfordringer og udvikle sig gennem dem.

Vores arbejde fylder mere end nogensinde i tid, indhold og engagement og kræver stadig større brug af mentale kræfter og personlige ressourcer. Udfordringen er at finde balancen i overensstemmelse med vore autentiske værdier, ønsker og den vi dybest set er.
Dette kræver mentalt og personligt nærvær af alle i virksomheden.

Vi er alle i en konstant lærings- og udviklingsproces. Medarbejdere på alle niveauer af virksomheden bliver mødt med forventning om at kunne omstille sig og rumme hurtige forandringer.

Men hvem er virksomheden?
Virksomheden/arbejdspladsen er OS. Det, der skaber en virksomhed og atmosfæren i den, er kvaliteten af det samspil, der er mellem de mennesker, der arbejder i virksomheden. Samspillet udgøres af de relationer, vi indgår i med hinanden og hvordan, vi hver i sær bidrager til fællesskabet.

For at kunne skabe et nærværende, kreativt og tillidsvækkende samspil er det vigtigt at være bevidst om måden hvorpå, vi indgår i relationer med andre.

Et vigtigt redskab er Personlig ledelse og Relationskompetence
Personligt lederskab mestres når den enkelte er bevidst om sine egne autentiske ressourcer og værdier og har mod til at leve og handle efter dem, i stedet for at reagere ubevidst ud fra gamle overbevisninger og mønstre.

Alt er personligt. Den måde hvorpå vi håndterer problemstillinger, konflikter, opgaver, relationer etc er farvet af vores personlige tilgang, fordi den dybest set er styret af vores tanker, overbevisninger og følelser. Dette påvirker vores og teamets arbejdsindsats og styrke, fordi vi kan bruge uforholdsmæssig mange ressourcer på at håndtere og forstå situationen.
Ressourcer der i stedet kunne anvendes til at løse en opgave kreativt, arbejde for fælles mål, udtænke nye idéer, omstille sig til ændringer i markedet, være nærværende i en proces, og herved styrke teamet/virksomhedens resultater og succes.

Evnen til forandring ligger som en dybt forankret ressource i den enkelte, men vi har alle en individuel måde at føre den ud i livet på. Drivkraften bag positive forandringer er at kunne udfordre sine sædvanlige måder at se tingene på og sine forestillinger om, hvad der er muligt.

WorkingSpirit fokuserer på det enkelte menneske. Vores erfaring er, at når den enkelte kender sig selv og mestrer personlig ledelse og relationskompetence, vil ressourcerne i den enkelte og i gruppen blive næret og medvirke til et konstruktivt og succesfuldt samarbejde i et stærkt team. Et team der evner at skabe et succesfuldt og holdbart resultat, og en virksomhed hvor ansvar for sig selv og arbejdspladsen går hånd i hånd med respekt for den enkeltes faglige og personlige udfoldelse.

 
     

 

Working Spirit - Engbovej 90, 2610 Rødovre - Tel: 26814945 - Mail: slr@workingspirit.dk