Tilbage til forsiden
 
 
 
Personlig UdviklingErhvervslivet
     
  LEDERE
Udover de faglige kvalifikationer kræver det at være leder også at kunne anspore andre til at arbejde mod et fælles mål, og at du er med til at udvikle ikke kun nye strategier, koncepter og visioner men også til at inspirere andre mennesker til udvikling og personlig ledelse.

I vores stadig foranderlige verden afhænger en stor del af en virksomheds succes af evnen til hurtigt at kunne omstille sig, imødekomme nye krav og udfordringer, udvikle kreative løsninger og visionære idéer. Udviklingen af sådanne evner hviler på det samspil, der er mellem de mennesker, der arbejder i virksomheden - og af den enkelte medarbejders evne til at omstille sig. Det kræver at alle i virksomheden udvikler sig, føler samhørighed, byder ind med det de er bedst til og brænder for, og at alle har medejerskab af de fælles mål og værdier.

Topstyrede koncepter og stategier er gode, men det der virkeligt betyder noget, er måden man lever dem ud på. Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i den enkelte, så man sikrer at virksomhedens udvikling og de enkelte ledere/medarbejdere og deres udvikling går hånd i hånd.

Hvad betyder det for dig som leder?
Hvad vil gøre dig i stand til at styrke din personlige udvikling og finde indre ro og tilfredshed i din rolle som leder?

At udvikle personlig ledelse og inspirere andre til personlig udvikling kræver selverkendelse, og at man først har udforsket og forstået sine egne unikke muligheder og arbejdet med sine egne svagheder på en kreativ måde.

I WorkingSpirit er vores erfaring, at den sucessfulde leder, er den der træder i karakter og viser, hvordan han leder sig selv og andre ved at sætte handlig bag ord og være et forbillede, som medarbejderne har lyst til at følge. Det gør du ved at have dig selv med som menneske og få fat i lederrollen indefra. Du skal kunne stå i din egen personlige autoritet, for at den formelle autoritet bliver troværdig og skaber tillid.

Ægte ledelse kommer fra hjertet – at du lever og leder autentisk i overensstemmelse med dine egne indre værdier. Hvis værdibaseret ledelse skal fungere, kræver det, at alle i virksomheden kan tage ejerskab af og efterleve de værdier, som din ledelse og firmaets udvikling bygger på - og at man kan finde genklang mellem egne indre værdier og firmaets.
For at det kan lykkes, må du som leder gå foran og selv have ejerskab af de værdier.
Værdier er ikke noget, man kan læse eller købe sig til, de skal findes inde i dig selv og udspringer af dine livserfaringer og udvikles ved løbende at blive taget op til overvejelse.

Kvaliteten af dit lederskab og evne til at udvikle virksomheden, dig selv og medarbejderne afhænger af de værdier, holdninger, tanker, overbevisninger og følelser der ligger bag dine handlinger.
Ved at få fokus på hvordan din egen adfærd og personlige issues påvirker beslutninger, samspil og relationer kan du se, hvor du ”saboterer” dig selv og dit lederskab på en uhensigtsmæssig måde. Ved at få opmærksomhed på de mønstre og overbevisninger, der styrer dig ubevidst, kan du ændre dine erfaringer fra at være møllesten til trædesten. Trædesten som du kan bruge til at gå videre på og beslutte, hvordan du vil skabe og udvikle dit lederskab fremover. Så du i større grad kan byde ind, med det du er bedst til og brænder for.

Et vigtigt redskab er Personlig ledelse og Relationskompetence.

 
     

 

Working Spirit - Engbovej 90, 2610 Rødovre - Tel: 26814945 - Mail: slr@workingspirit.dk