Tilbage til forsiden
 
 
 
Personlig UdviklingErhvervslivet
     
  MEDARBEJDERE
I en hverdag med en tæt arbejdskalender og en fritid pakket med sociale forpligtelser, er det svært at finde rum til at tænke over sit liv, - hvilke ønsker, værdier og ressourcer vi egentlig indeholder - og reflektere over, om vi faktisk gør det, vi er bedst til, og hvilket (arbejds)liv vi gerne vil skabe for os selv.

For at være tilfreds i sit arbejdsliv er det vigtigt, at man kan se en mening med det, man gør. At du føler samhørighed med teamet, dem du arbejder sammen med.
Det fordrer, at du føler dig som en meningsfuld del af helheden, at du gør en forskel ved at byde ind med det, du er bedst til, og som du brænder for.

Det første skridt mod at kunne indgå konstruktivt og føle samhørighed i et team, er at lære at kende sig selv. Når man kender og har respekt for sine egne ressourcer og svagheder, får man også respekt for andre og kan indgå i fællesskabet med styrke og personlig autoritet.

Ofte tror vi, at vi skal være enige for at kunne arbejde sammen og løfte i team.
I WorkingSpirit er vores erfaring, at man hverken vokser som menneske eller virksomhed ved at være enige for en hver pris. Det er egentligt vigtigt at finde en måde at kunne være u-enige på, at kunne rumme forskelligheder dvs. at forsøge gennem dialog at udfordre hinandens holdninger, at støtte og lære af hinandens forskelligheder, at finde sin plads i teamet.

Når vi er en del af et stærkt team, hvor vi indgår med vores autentiske ressourcer og værdier, tør vi påtage os nye roller – indgå i andre konstellationer end vi er vant til – så hver teamplayer byder ind med det, de er bedst til i den givne situation og sikrer teamet succes til gavn for den enkelte og helheden.
I et sådant team kan man se nye muligheder i de udfordringer, man møder og byde ind med visionære og konstruktive måder at håndtere påkrævede forandringer - samtidig med, at den enkelte udvikler og udnytter egne personlige og faglige ressourcer mest hensigtsmæssigt.

Succes med at skabe et sådant stærkt team tager udgangspunkt i det samspil, der er mellem de mennesker, der udgør gruppen.

Det forudsætter, at du kender dig selv og er villig til at udfordre dine værdier, holdninger og overbevisninger. Ved at få fokus på hvordan din egen adfærd og personlige issues påvirker samspil og relationer, kan du se, hvor du ”saboterer” dig selv og teamet på en uhensigtsmæssig måde. Ved at få opmærksomhed på de mønstre og overbevisninger, der styrer dig ubevidst, kan du ændre dine erfaringer fra at være møllesten til trædesten. Trædesten som du kan bruge til at gå videre på og beslutte hvilke andre valg, du vil tage, og hvad du vil gøre anderledes fremover for at begynde at skabe det (arbejds)liv, du dybest set ønsker.

At blive bevidst medskaber af eget (arbejds)liv forudsætter at du kender dig selv og har udviklet personlig ledelse og relationskompetence.

 
     

 

Working Spirit - Engbovej 90, 2610 Rødovre - Tel: 26814945 - Mail: slr@workingspirit.dk