Tilbage til forsiden
 
 
 
Personlig UdviklingErhvervslivetForedrag
     
 

Personlig ledelse og relationskompetence
Gennem autentisk nærvær

Du skaber dit liv gennem den måde, hvorpå du møder det, der sker i øjeblikket. Det nærvær og den bevidsthed, som du møder det med.

Kurset henvender sig til:
Alle der ønsker at kunne indgå mere autentisk, kreativt og tryg i relationer til andre – private forhold, arbejdsgrupper og andre teams.

Ved personlig ledelse og relationskompetence forstår vi:
Personlig ledelse vil sige, at du er i stand til at mærke dig selv og kender egne svagheder og ressourcer og at du herved er i stand til at tage ansvar for dine følelser og den adfærd, som de skaber.
Du bliver herved i stand til at se på og udfordre vaner, holdninger, adfærd og værdier, når disse påvirker dit samvær med andre på en uhensigtsmæssig måde.

Relationskompetence vil sige, at du indgår i relationer med andre med god personlig ledelse og har forståelse for, hvordan dit eget bidrag og adfærd påvirker relationen, positivt som negativt.
Ved at kommunikere med udgangspunkt i, at kunne mærke dig selv og tage ansvar for de følelser andre vækker i dig og ved at sige til og fra på en måde, så andre kan mærke dig og have tillid til dig og det, du giver udtryk for.
Herved skabes forudsætning for relationer/samarbejde i gensidig respekt og tillid, hvor der er grobund for inspiration og udfoldelse af ressourcer.

Når du behersker personlig ledelse og relationskompetence, vil du opdage at det ofte er små holdningsændringer hos den enkelte, der skal til, for at ændre dynamikken i forholdet eller i gruppen radikalt.

Kursets fokus

• at blive bevidst om at du selv er aktiv medskaber af dit eget liv
• hvilke tanker du møder dig selv, andre og livet med
• hvordan du ændrer de overbevisninger der står i vejen for et godt og meningsfuldt liv
• udvikling af Relationskompetence ved afklaring og forståelse af egen rolle i relationer
• udvikling af og respekt omkring egne og andres ressourcer, værdier og egenskaber
• at problemer og konflikter er muligheder for at udvikle nye måder at gøre tingene på
• hvordan du opnår indre ro og nærvær i hverdagen

Kurset giver dig værktøjer til at omsætte de opnåede erkendelser i din hverdag og støtter dig bl.a. til dybere selvforståelse, nærvær og autensitet i beslutnings- og forandringprocesser samt konflikthåndteringssituationer.

Formålet er at den enkelte bliver bedre til at skelne mellem om et problem eller en krise udspringer af mangel på personlige kompetencer, - egne eller andres.
Ved, at den enkelte er i stand til at påtage sig ansvar for eget bidrag og adfærd og formidle dette på en konstruktiv måde, vil relationer blive næret og medvirke til et konstruktivt og succesfuldt samarbejde og et miljø hvor den enkelte er tryg og evner at omstille sig når omstændighederne kræver en forandring.

Sådan arbejder vi:
Ved at finde den dybereliggende årsag bag symptomer i form af overbevisninger, holdninger og adfærd, som kan stå i vejen for et konstruktivt samarbejde og udvikling– såvel på arbejdspladser, som i rent personlige forhold, kan vi sætte fokus på de ressourcer og værktøjer, der skal til for handle anderledes og skabe det, vi gerne vil.

Kurset er procesorienteret med fokus på ligeværdig samtale, og indeholder bl.a. mental træning, fordybelse, træning i nærvær, meditation/mindfullness o.a. refleksion, inquiry øvelser, erfaringsudveksling, individuel vejledning og coaching.
På kurset arbejdes der både personligt og i grupper.

Opfølgning omkring konkrete problemstillinger, som er blevet bevidstgjort under processen, kan efterfølgende ske ved individuelle samtaler eller terapi.

Deltager antal:
Kurset arbejder derfor med små grupper på max. 12 deltagere for at sikre den enkelte det bedst mulig udbytte og tid til at modtage konstruktiv feedback, vejledning og erfaringsudveksling.

Kurset udbydes af

Working Spirit

Ved psykoterapeut Susanne Lynge Riber, København.
www.workingspirit.dk

Susanne Riber har tidligere 25 års erfaring med ledelse, personlig udvikling, HR og undervisning i det private erhvervsliv og arbejder i dag som privatpraktiserende psykoterapeut og erhvervspsykologisk vejleder.

og foregår i samarbejde med
psykoterapeut Hanne Ørtenblad Nobel, Århus.
www.hannenobel.dk

Hanne Nobel har tidligere, 30 års erfaring i offentligt regi, senest 26 år med kommunal lovgivningsmæssig teknisk sagsbehandling.

Begge har en 3-årig diplomuddannelse indenfor kognitiv psykoterapi og er medlem af Terapeutforeningen TF.

Tilbage til Personlig Udvikling

 
     

 

Working Spirit - Engbovej 90, 2610 Rødovre - Tel: 26814945 - Mail: slr@workingspirit.dk