Tilbage til forsiden
 
 
 
Personlig UdviklingErhvervslivetForedrag
     
 

LEDERE
Personlig ledelse og relationskompetence gennem autentisk nærvær.
Du skaber dit (arbejds)liv gennem den måde, hvorpå du møder det, der sker i øjeblikket. Det nærvær og den bevidsthed, som du møder det med.

Kursets fokus

• at blive bevidst om at du selv er dit vigtigste lederredskab
• udvikling af Relationskompetence ved afklaring og forståelse af egen rolle i relationer
• hvad der støtter og hæmmer dig i din daglige indsats som leder
• udvikling af og respekt omkring egne og andres ressourcer, værdier og egenskaber
• at problemer og konflikter er muligheder for at udvikle nye måder at gøre tingene på
• hvordan dine tanker og valg påvirker dit liv

Kurset er procesorienteret med henblik på at åbne for dybere selvforståelse, selvledelse, indre ro, nærvær og autensitet i performance-, beslutnings- og forandringprocesser samt konflikthåndteringssituationer.

Formålet er få det optimale ud af personlige ressourcer og egenskaber til støtte for udvikling af din personlige lederstil. Ved at få indsigt i den ubevidste kommunikation og de processer der foregår mellem mennesker, kan du (videre)udvikle et tillidsskabende arbejdsmiljø i virksomheden/gruppen, der faciliterer et konstruktivt og succesfuldt samarbejde og forandringsparathed i organisationen.

Når du behersker personlig ledelse og relationskompetence, vil du opdage at det ofte er små holdningsændringer hos den enkelte i en gruppe, der skal til, for at ændre dynamikken i gruppen radikalt og forøge det faglige og/eller personlige udbytte betydeligt.

Ved personlig ledelse og relationskompetence forstår vi:
Personlig ledelse vil sige, at du er i stand til at mærke dig selv og kender egne svagheder og ressourcer, og at du herved er i stand til at tage ansvar for dine følelser og den adfærd, som de skaber.
Du bliver herved i stand til at se på og udfordre vaner, holdninger, adfærd og værdier, når disse påvirker dit samvær med andre på en uhensigtsmæssig måde.

Relationskompetence vil sige, at du indgår i relationer med andre med god personlig ledelse og har forståelse for, hvordan dit eget bidrag og adfærd påvirker relationen, positivt som negativt.
Ved at kommunikere med udgangspunkt i, at kunne mærke dig selv og tage ansvar for de følelser andre vækker i dig og ved at sige til og fra på en måde, så andre kan mærke dig og have tillid til dig og det, du giver udtryk for.
Herved skabes forudsætning for relationer/samarbejde i gensidig respekt og tillid, hvor der er grobund for inspiration og udfoldelse af ressourcer.


Sådan arbejder vi:
Ved at finde den dybereliggende årsag bag symptomer i form af overbevisninger, holdninger og adfærd, som kan stå i vejen for et konstruktivt samarbejde og udvikling– såvel på arbejdspladsen, som i rent personlige forhold, - kan du sætte fokus på de ressourcer og værktøjer, der skal til for at vælge at handle anderledes og skabe det lederskab, du ønsker.

Kurset er procesorienteret med fokus på ligeværdig samtale, og indeholder bl.a. mental træning, fordybelse, træning i nærvær, meditation/mindfullness o.a. refleksion, inquiry øvelser, erfaringsudveksling, individuel vejledning og coaching.
På kurset arbejdes der både personligt og i grupper.


Deltager antal:
For at sikre optimalt udbytte af processen arbejdes med små grupper på 8-10 personer.

Kurset udbydes af

Working Spirit

Ved psykoterapeut Susanne Lynge Riber, København.
www.workingspirit.dk

Susanne Riber har tidligere 25 års erfaring med ledelse, personlig udvikling, HR og undervisning i det private erhvervsliv og arbejder i dag som privatpraktiserende psykoterapeut og erhvervspsykologisk vejleder.

og foregår i samarbejde med
psykoterapeut Hanne Ørtenblad Nobel, Århus.
www.hannenobel.dk

Hanne Nobel har tidligere, 30 års erfaring i offentligt regi, senest 26 år med kommunal lovgivningsmæssig teknisk sagsbehandling.

Begge har en 3-årig diplomuddannelse indenfor kognitiv psykoterapi og er medlem af Terapeutforeningen TF.

 
     

 

Working Spirit - Engbovej 90, 2610 Rødovre - Tel: 26814945 - Mail: slr@workingspirit.dk